<< รายการของแป้นพิมพ์ลัดที่มีใน Windows XP >>
เขียนโดย คุณ Paranoїd @ PZecret
 


รายการของแป้นพิมพ์ลัดที่มีใน Windows XP
ขอขอบคุณ: ไมโครซอฟท์, ประเทศไทย

แป้มพิมพ์ลัดทั่วไป
แป้นพิมพ์ลัดของแป้นพิมพ์ Microsoft natural keyboard
แป้นพิมพ์ลัดของ Windows Explorer
แป้นพิมพ์ลัดของหน้าต่างหลัก Microsoft Management Console (MMC)
การนำทางของ Microsoft Internet Explorer
แป้นพิมพ์ลัดของไดอะล็อกบ็อกซ์
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับผู้พิการ
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Character Map
การนำทางการเชื่อมต่อรีโมทเดสก์ท็อป
ข้อมูลอื่นๆแป้มพิมพ์ลัดทั่วไป
• CTRL+C (คัดลอก)
• CTRL+X (ตัด)
• CTRL+V (วาง)
• CTRL+Z (ยกเลิก)
• DELETE (ลบ)
• SHIFT+DELETE (ลบรายการที่เลือกอย่างถาวรโดยไม่เก็บไว้ใน Recycle Bin)
• กดปุ่ม CTRL ขณะที่ลากรายการ (คัดลอกรายการที่เลือก)
• กดปุ่ม CTRL+SHIFT ขณะที่ลากรายการ (สร้างทางลัดไปยังรายการที่เลือก)
• ปุ่ม F2 (เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก)
• CTRL+ ลูกศรขวา (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของคำถัดไป)
• CTRL+ ลูกศรซ้าย (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของคำก่อนหน้า)
• CTRL+ ลูกศรลง (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป)
• CTRL+ ลูกศรขึ้น (ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้าไป)
• CTRL+SHIFT พร้อมกับปุ่มลูกศรใดๆ (ไฮไลต์บล็อกข้อความ)
• SHIFT พร้อมด้วยปุ่มลูกศรใดๆ (เลือกมากกว่าหนึ่งรายการในหน้าต่างทำงานหรือบนเดสก์ทอป หรือเลือกข้อความในเอกสาร)
• CTRL+A (เลือกทั้งหมด)
• ปุ่ม F3 (ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์)
• ALT+ENTER (ดูคุณสมบัติต่างๆ ของรายการที่เลือก)
• ALT+F4 (ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือปิดโปรแกรมที่ใช้งาน)
• ALT+ENTER (แสดงคุณสมบัติของออบเจกต์ที่เลือก)
• ALT+SPACEBAR (เปิดเมนูทางลัดสำหรับหน้าต่างที่ทำงานอยู่)
• CTRL+F4 (ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่ในโปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถเปิดเอกสารหลายเอกสารได้พร้อมกัน)
• ALT+TAB (สลับระหว่างรายการต่างๆ ที่เปิดอยู่)
• ALT+ESC (สลับไปยังรายการต่างๆ ตามลำดับที่เปิด)
• ปุ่ม F6 (สลับไปตามรายการอิลิเมนต์บนหน้าจอในหน้าต่างหรือบนเดสก์ทอป)
• ปุ่ม F4 (แสดงรายการแอดเดรสบาร์ใน My Computer หรือ Windows Explorer)
• SHIFT+F10 (แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก)
• ALT+SPACEBAR (เปิดเมนูระบบสำหรับหน้าต่างที่ทำงานอยู่)
• CTRL+ESC (แสดงเมนู Start)
• ALT+อักษรขีดเส้นใต้ในชื่อเมนู (แสดงเมนูนั้นๆ)
• อักษรที่ขีดเส้นใต้ในชื่อคำสั่งบนเมนูที่เปิด (ทำงานตามคำสั่งนั้นๆ)
• ปุ่ม F10 (เปิดแถบเมนูในโปรแกรมที่กำลังใช้งาน)
• ลูกศรขวา (เปิดเมนูถัดไปทางขวา หรือเปิดเมนูย่อย)
• ลูกศรซ้าย (เปิดเมนูถัดไปทางซ้าย หรือปิดเมนูย่อย)
• ปุ่ม F5 (อัปเดทหน้าต่าง)
• BACKSPACE (ดูโฟลเดอร์ย้อนขึ้นหนึ่งระดับใน My Computer หรือ Windows Explorer)
• ESC (ยกเลิกงานปัจจุบัน)
• กดปุ่ม SHIFT ขณะที่ใส่แผ่นซีดีรอมลงในไดรฟ์ซีดีรอม (ป้องกันไม่ให้ซีดีรอมเล่นโดยอัตโนมัติ)
• CTRL+SHIFT+ESC (เปิด Task Manager)แป้นพิมพ์ลัดของไดอะล็อกบ็อกซ์
หากคุณกด SHIFT+F8 ในลิสต์บ็อกซ์การเลือกที่เปิด คุณจะเปิดการใช้งานโหมดการเลือกเพิ่มเติม ในโหมดนี้
คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ได้โดยไม่เปลี่ยนการเลือก
คุณสามารถกดปุ่ม CTRL+SPACEBAR หรือ SHIFT+SPACEBAR เพื่อปรับการเลือก การยกเลิกโหมดการเลือกเพิ่มเติม ให้กดปุ่ม SHIFT+F8 อีกครั้ง โหมดการเลือกนี้จะยกเลิกการทำงานไปเองเมื่อคุณเลื่อนโฟกัสไปยังคอนโทรลอื่นๆ

• CTRL+TAB (เลื่อนไปยังแท็บถัดไป)
• CTRL+TAB (เลื่อนกลับไปยังแท็บก่อนหน้า)
• TAB (เลื่อนไปยังตัวเลือกถัดไป)
• SHIFT+TAB (เลื่อนกลับไปยังตัวเลือกก่อนหน้า)
• ALT+ อักษรขีดเส้นใต้ (ทำตามคำสั่งนั้นๆ หรือเลือกตัวเลือกนั้นๆ)
• ENTER (ทำตามคำสั่งของตัวเลือกหรือปุ่มที่เลือก)
• SPACEBAR (เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายหากตัวเลือกที่ใช้งานเป็นแบบช่องทำเครื่องหมาย)
• ปุ่มลูกศรต่างๆ (เลือกปุ่มหากตัวเลือกที่ใช้งานคือกลุ่มของปุ่มตัวเลือก)
• ปุ่ม F1 (แสดงวิธีใช้)
• ปุ่ม F4 (แสดงรายการต่างๆ ในรายการที่ใช้งานอยู่)
• BACKSPACE (เปิดโฟลเดอร์ย้อนขึ้นหนึ่งระดับ หากมีการเลือกโฟลเดอร์ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Save As หรือ Open)แป้นพิมพ์ลัดของแป้นพิมพ์ Microsoft natural keyboard
• โลโก้ Windows (แสดงหรือซ่อนเมนู Start)
• โลโก้ Windows+BREAK (แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ System Properties)
• โลโก้ Windows + D (แสดงเดสก์ทอป)
• โลโก้ Windows+M (ย่อหน้าต่างทั้งหมด)
• โลโก้ Windows+SHIFT+M (เปิดหน้าต่างที่ย่อไว้)
• โลโก้ Windows+E (เปิด My Computer)
• โลโก้ Windows+F (ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์)
• CTRL+โลโก้ Windows+F (ค้นหาคอมพิวเตอร์)
• โลโก้ Windows+F1 (แสดงวิธีใช้ของ Windows)
• โลโก้ Windows+ L (ล็อกแป้นพิมพ์)
• โลโก้ Windows+R (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์Run)
• โลโก้ Windows+U (เปิด Utility Manager)แป้นพิมพ์ลัดสำหรับผู้พิการ
• กดปุ่ม SHIFT ด้านขวานาน 8 วินาที (เปิดหรือปิด FilterKeys)
• ALT ซ้าย+SHIFT ซ้าย+PRINT SCREEN (เปิดหรือปิดโหมด High Contrast)
• ALT ซ้าย+SHIFT ซ้าย+NUM LOCK (เปิดหรือปิด MouseKeys)
• SHIFT ห้าครั้ง (เปิดหรือปิด StickyKeys)
• NUM LOCK นานห้าวินาที (เปิดหรือปิด ToggleKeys)
• โลโก้ Windows+U (เปิด Utility Manager)แป้นพิมพ์ลัดของ Windows Explorer
• END (แสดงด้านล่างของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่)
• HOME (แสดงส่วนบนของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่)
• NUM LOCK+เครื่องหมายดอกจัน (*) (แสดงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่อยู่ใต้โฟลเดอร์ที่เลือก)
• NUM LOCK+เครื่องหมายบวก (+) (แสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่เลือก)
• NUM LOCK+เครื่องหมายลบ (-) (ยุบโฟลเดอร์ที่เลือก)
• ลูกศรซ้าย (ยุบการเลือกปัจจุบันหากมีการขยายอยู่ หรือเลือกโฟลเดอร์หลัก)
• ลูกศรขวา (แสดงการเลือกปัจจุบันหากย่ออยู่ หรือเลือกโฟลเดอร์ย่อยโฟลเดอร์แรก)แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Character Map
หลังจากดับเบิลคลิกอักขระที่กริดของอักขระ คุณสามารถเลื่อนไปตามกริดได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด:

• ลูกศรขวา (เลื่อนไปทางขวาหรือไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป)
• ลูกศรซ้าย (เลื่อนไปทางซ้ายหรือไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัดก่อนหน้า)
• ลูกศรขึ้น (เลื่อนขึ้นหนึ่งบรรทัด)
• ลูกศรลง (เลื่อนลงหนึ่งบรรทัด)
• PAGE UP (เลื่อนขึ้นครั้งละหนึ่งหน้าจอ)
• PAGE DOWN (เลื่อนลงครั้งละหนึ่งหน้าจอ)
• HOME (เลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด)
• END (เลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด)
• CTRL+HOME (เลื่อนไปยังอักขระแรก)
• CTRL+END (เลื่อนไปยังอักขระสุดท้าย)
• SPACEBAR (สลับระหว่างโหมดขยายและปกติเมื่อมีการเลือกอักขระ)แป้นพิมพ์ลัดของหน้าต่างหลัก Microsoft Management Console (MMC)

• CTRL+O (เปิดคอนโซลที่บันทึก)
• CTRL+N (เปิดคอนโซลใหม่)
• CTRL+S (บันทึกคอนโซลที่เปิด)
• CTRL+M (เพิ่มหรือลบรายการคอนโซล)
• CTRL+W (เปิดหน้าต่างใหม่)
• ปุ่ม F5 (อัปเดทเนื้อหาของหน้าต่างคอนโซลทั้งหมด)
• ALT+SPACEBAR (แสดงเมนูหน้าต่าง MMC)
• ALT+F4 (ปิดคอนโซล)
• ALT+A (แสดงเมนู Action)
• ALT+V (แสดงเมนู View)
• ALT+F (แสดงเมนู File)
• ALT+O (แสดงเมนู Favorites)แป้นพิมพ์ลัดหน้าต่างคอนโซล MMC
• CTRL+P (พิมพ์หน้าปัจจุบันหรือพื้นที่ทำงาน)
• ALT+เครื่องหมายลบ (-) (แสดงเมนูหน้าต่างสำหรับหน้าต่างคอนโซลที่ทำงานอยู่)
• SHIFT+F10 (แสดงเมนูทางลัด Action สำหรับรายการที่เลือก)
• ปุ่ม F1 (เปิดหัวข้อวิธีใช้ หากมี สำหรับรายการที่เลือก)
• ปุ่ม F5 (อัปเดทเนื้อหาของหน้าต่างคอนโซลทั้งหมด)
• CTRL+F10 (ขยายหน้าต่างคอนโซลที่ใช้งานอยู่)
• CTRL+F5 (คืนสภาพหน้าต่างคอนโซลที่ใช้งานอยู่)
• ALT+ENTER (แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Properties สำหรับรายการที่เลือก หากมี)
• ปุ่ม F2 (เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก)
• CTRL+F4 (ปิดหน้าต่างคอนโซลที่ใช้งานอยู่) เมื่อคอนโซลมีเพียงหน้าต่างคอนโซลเดียว แป้นพิมพ์ลัดนี้จะปิดคอนโซล)การนำทางการเชื่อมต่อรีโมทเดสก์ท็อป
• CTRL+ALT+END (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Security ของ Microsoft Windows NT)
• ALT+PAGE UP (สลับระหว่างโปรแกรมจากซ้ายไปขวา)
• ALT+PAGE DOWN (สลับระหว่างโปรแกรมจากขวาไปซ้าย)
• ALT+INSERT (สลับไปตามโปรแกรมตามลำดับที่ใช้งานบ่อย)
• ALT+HOME (แสดงเมนู Start)
• CTRL+ALT+BREAK (สลับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ระหว่างแบบหน้าต่างและเต็มจอ)
• ALT+DELETE (แสดงเมนู Windows)
• CTRL+ALT+เครื่องหมายลบ (-) (กำหนด snapshot ของพื้นที่หน้าต่างไคลเอนต์ในคลิปบอร์ด Terminal server และให้ฟังก์ชันการทำงานเหมือนกันกับการกดปุ่ม ALT+PRINT SCREEN ในเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในระบบ)
• CTRL+ALT+เครื่องหมายบวก (+) (กำหนด snapshot ของหน้าต่างที่กำลังใช้งานในไคลเอนต์ลงในคลิปบอร์ด Terminal server และให้ฟังก์ชันการทำงานเหมือนกันกับการกดปุ่ม PRINT SCREEN ในเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในระบบ)การนำทางของ Microsoft Internet Explorer
• CTRL+B (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Organize Favorites)
• CTRL+E (เปิด Search bar)
• CTRL+F (เปิดยูทิลิตี Find)
• CTRL+H (เปิด History bar)
• CTRL+I (เปิด Favorites bar)
• CTRL+L (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Open)
• CTRL+N (เปิดเบราเซอร์อีกหน้าต่างโดยใช้เว็บแอดเดรสเดิม)
• CTRL+O (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์Open เหมือนกับการใช้ CTRL+L)
• CTRL+P (เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Print)
• CTRL+R (อัปเดทเว็บเพจปัจจุบัน)
• CTRL+W (ปิดหน้าต่างปัจจุบัน)ข้อมูลอื่นๆ
• แป้นพิมพ์ลัดบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้หากมีการเปิดใช้งาน StickyKeys ในตัวเลือกสำหรับผู้พิการ
• แป้นพิมพ์ลัดบางอย่างของไคลเอนต์ Terminal Services ที่เหมือนกับแป้นพิมพ์ลัดใน Remote Desktop Sharing ไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณใช้ Remote Assistance ใน Windows XP Home Edition
 
16 กุมภาพันธ์ 2007