<< ทริป XP เท่าที่จำเป็นช่วยให้เครื่องมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม >>
เขียนโดย คุณ yothink
 
ผมได้รวบรวมมาจากหลายๆที่ ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านไว้ด้วย หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
 

ถ้า Shut Down ช้าก็ลองทำตามนี้นะครับ
1. เข้าไปที่คีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
2. ดับเบิลคลิกที่ WaitToKillServiceTimeout
3. แก้ค่า Value data เป็น 1
4. เข้าไปที่คีย์ HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
5. ดับเบิลคลิกที่ AutoEndTasks แก้ค่า Value data เป็น 1
6. ดับเบิลคลิกที่ HungAppTimeout แก้ค่า Value data เป็น 1
7.ดับเบิลคลิกที่ WaitToKillAppTimeout แก้ค่า Value data เป็น 1
 

ยกเลิกการโหลดไฟล์ DLL

วิธีทำ
1. เข้าไปที่คีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
2. คลิกขวาที่ Explorer แล้วเลือกที่ New --> key
3. พิมพ์คีย์เป็น AlwaysUnloadDLL
4. ดับเบิลคลิกที่รีจิสทรี Default
5. แก้ค่า Value data เป็น 1
6. คลิก OK แล้วบูตเครื่องใหม่


เพิ่มความเร็วด้วยการจัดคิวให้ IRQ

วิธีทำ
1. เข้าไปที่คีย์HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl
2. คลิกขวาที่ PriorityControl แล้วเลือก New --> DWORD
3. พิมพ์ชื่อว่า IRQ8Priority
4. ดับเบิลคลิกที่ IRQ8Priority
5. แก้ค่า Value data เป็น 1
6. คลิก OK แล้วบูตเครื่องใหม่


จูนหน่วยความจำสำหรับงานต่างๆ

วิธีทำ
1. เข้าไปที่คีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
2. ดับเบิลคลิกที่ LargeSystemCache
3. แก้ค่า Value data เป็น 1
4. คลิก OK


เพิ่มบัฟเฟอร์ให้คีย์บอร์ดและเมาส์

วิธีทำ
1. เข้าไปที่คีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kbdclass\Parameters
2. ดับเบิลคลิกที่ KeyboardDataQueueSize
3. แก้ค่า Value data เป็น 100
4. แล้วเลือกเป็น Decimal
5. คลิก OK
6. เข้าไปที่คีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mouclass\Parameters
7. ดับเบิลคลิกที่ MouseDataQueueSize
8. แก้ค่า Value data เป็น 100
9. แล้วเลือกเป็น Decimal
10 คลิก OK


ลบข้อมูลใน Page File หลังปิดเครื่องแล้ว
โดยปกติ windows จะไม่ลบ Pag File หลังขากที่ปิดโปรแกรมหรือwindows นั่นหมายความว่า ถ้าเราใช้งานเครื่องมากๆ อาจจะทำให้เครื่องช้าลงได้

วิธีทำ
1. เข้าไปที่คีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
2. ดับเบิลคลิกที่ ClearPageFileAtShutdown
3. พิมพ์ค่า 1 ลงไปใน Value data
4. คลิก OK แล้วบูตเครื่องใหม่
 

เพิ่มความเร็วให้กับเมนู Start

โดยเปลี่ยนแปลงค่าในรีจิสตรี้ HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop/MenuShowDelay จากค่าปกติคือ 400 ให้เป็นค่าที่น้อยลง เช่น 40 หรือ 0


เพิ่มขนาดการรับ-ส่งข้อมูล MTU

1. เลือกที่คีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
2. จากนั้นคลิกขวาที่โฟลเดอร์แรก แล้วเลือกที่ New > DWORD Value
3. แล้วพิมพ์ชื่อว่า MTU
4. ดับเบิ้ลคลิกที่ MTU
5. แก้ไขค่าความเร๊วที่ต้องการ จะมีให้เลือก เลขที่ใส่ เน็ตที่ใช้
     576 : Dial-up Connections
     1492 : PPP Broadband Connections
     1500 : Ethernet , DSL และ Cable Broadband Connections
6. เลือกที่จุด Decimal

แล้วกด OK ครับ


เปลี่ยนชื่อเจ้าของเครื่อง

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

หาดูคำว่า RegisteredOwner และ RegisteredOrganization จากนั้นก็จัดการเปลี่ยนได้เลยครับ


ตัดคำว่า Shortcut to....

1. เปิดโปแกรม Registry ขึ้นมาโดยไปที่ Start > Run พิมพ์ regedit แล้ว Enter
2. ไปที่คีย์ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
3. ที่ด้านขวามือให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Link จะมีหน้าต่าง Edit Binary Value ขึ้นมาที่ Value data ให้พิมพ์ค่า 00 00 00 00 แล้วคลิก OK แล้วปิด Registry จากนั้นให้ Restart เครื่องใหม่ เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค
 

ปรับความเร็วโดยเพิ่มประสิทธิาพให้ ซีพียู XP

เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ซีพียูโดยปรับขนาดของ Cash L2 ที่เหมาะสมในซีพียูดูการปรับดังนี้
1. คลิกที่ Start
2. เลือกแถบรายการ Run
3. ที่ช่อง Open พิมพ์คำว่า regedit แล้วคลิกปุ่ม OK
4. เข้าไปปรับแต่งที่ HKEY_LOCAL_MACHIN\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
5. ที่หน้าต่างด้านบนขวา ให้คลิกที่ SecondLevlData...
6. เลือกรายการ Modify
7. จะปรากฎหน้าต่าง Edit DWORD Value
8. ที่กรอบรายการ Base : คลิกเม้าส์ที่ Decimal ( ใส่ตัวเลขธรรมดา)
9. ที่กรอบรายการ Value data : ใส้ค่าไป 125 (ดูได้จากคู่มือเมนบอร์ดและซีพียูบางรุ่นอาจเป็น Cash L2 ขนาด 256 หรือ 512)
10 คลิก OK


ติดจรวดเล่นอินเตอร์เน็ตให้กับ Windows XP

การใช้งานอินตอร์เน็ตบางครั้งจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลายด้านเราก็ พยายามหาหนทางปรับแต่งให้ถูกใจ และถูกเงิน วิธีนี้เป็นอีกวิธีที่ทำให้การท่องอินตอร์เน็ตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

1. คลิกที่ปุ่ม Start
2. เลือกที่แถบรายการ Run
3. ที่ช่อง Open พิมพ์คำว่า gpedit.msc แล้วคลิก OK
4. จะแสดงหน้าต่างของการปรับแต่ง Group Policy
5. ที่ Computer Configaration เลือกแถบ Administrative Templates
6. หัวข้อ Network เลือกที่ QoS Packet Scheduler
7. มองหน้าต่างด้านขวามือ ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Limit reservable bandwidth
8. จะปรากฎกรอบหน้าต่างใหม่ Limit reservable bandwidth Properties
9. เลือกแถบ Setting คลิกที่ช่อง Enable
10. ในช่อง bandwidth limit (%) : ปรับค่าเป็น 0
11. คลิก OK เพื่อยืนยันการใช้งาน


การลบ File Temp ของ Windows XP ที่ง่ายและเร็วที่สุด

1. ไปที่เมนู Start > Run

2. แล้วพิมพ์ %temp% แล้วก็เลือกลบได้เลยครับ.

 
18 กรกฎาคม 2548